Zhejiang Zpc

Zhejiang Zpc Email and Phone Number

International Business Development at Zhejiang Peptites Biotech Co.,Ltd
Zhejiang Zpc has a job as a International Business Development at Zhejiang Peptites Biotech Co.,Ltd in the Sales department.

Zhejiang Zpc's Company Details

Location
Shaoxing, Zhejiang, China
Industry
Biotechnology

Related Employees